قیمت رینگیت مالزی مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
988
بیشترین: 
988
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی مورخ 24 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 مهر 1396 , 988 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 12:50","price":988}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397