کمترین: 
643
بیشترین: 
643
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 24 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 مهر 1396 , 643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 12:10","price":643}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398