کمترین: 
662000
بیشترین: 
662000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 24 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 مهر 1396 , 662000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 12:06","price":662000}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398