کمترین: 
1070
بیشترین: 
1070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 24 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 مهر 1396 , 1070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 11:50","price":1070}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398