قیمت کرون نروژ مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
505
بیشترین: 
506
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ مورخ 24 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 مهر 1396 , 506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 11:50","price":505},{"date":"1396/07/24 13:50","price":506}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397