قیمت فرانک سوئیس مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
4177
بیشترین: 
4182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 24 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 مهر 1396 , 4182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 11:40","price":4177},{"date":"1396/07/24 12:10","price":4178},{"date":"1396/07/24 13:50","price":4182}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397