قیمت دلار استرالیا مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
3273
بیشترین: 
3278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا مورخ 24 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 مهر 1396 , 3273 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:30","price":3278},{"date":"1396/07/24 11:50","price":3274},{"date":"1396/07/24 12:00","price":3276},{"date":"1396/07/24 12:50","price":3275},{"date":"1396/07/24 13:20","price":3274},{"date":"1396/07/24 13:30","price":3275},{"date":"1396/07/24 13:40","price":3274},{"date":"1396/07/24 17:30","price":3273}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397