قیمت دلار کانادا مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
3292
بیشترین: 
3303
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 24 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 مهر 1396 , 3292 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:10","price":3303},{"date":"1396/07/24 10:30","price":3302},{"date":"1396/07/24 11:10","price":3300},{"date":"1396/07/24 11:40","price":3303},{"date":"1396/07/24 11:50","price":3302},{"date":"1396/07/24 12:00","price":3303},{"date":"1396/07/24 12:10","price":3302},{"date":"1396/07/24 12:20","price":3301},{"date":"1396/07/24 12:40","price":3298},{"date":"1396/07/24 13:10","price":3296},{"date":"1396/07/24 13:20","price":3295},{"date":"1396/07/24 13:30","price":3292}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397