کمترین: 
1129
بیشترین: 
1135
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 24 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 مهر 1396 , 1130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:10","price":1129},{"date":"1396/07/24 11:30","price":1130},{"date":"1396/07/24 11:40","price":1133},{"date":"1396/07/24 11:50","price":1135},{"date":"1396/07/24 12:50","price":1134},{"date":"1396/07/24 13:20","price":1133},{"date":"1396/07/24 13:30","price":1131},{"date":"1396/07/24 14:10","price":1130}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398