کمترین: 
5341
بیشترین: 
5368
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 24 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 مهر 1396 , 5358 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:10","price":5343},{"date":"1396/07/24 11:10","price":5341},{"date":"1396/07/24 11:40","price":5350},{"date":"1396/07/24 11:50","price":5365},{"date":"1396/07/24 12:00","price":5368},{"date":"1396/07/24 12:40","price":5363},{"date":"1396/07/24 13:20","price":5364},{"date":"1396/07/24 13:40","price":5358}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398