پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
165359
بیشترین: 
166221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 24 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 24 مهر 1396 , 165482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:05","price":165883},{"date":"1396/07/24 11:10","price":166221},{"date":"1396/07/24 11:20","price":166129},{"date":"1396/07/24 11:30","price":166067},{"date":"1396/07/24 11:35","price":166098},{"date":"1396/07/24 11:40","price":166129},{"date":"1396/07/24 11:45","price":166190},{"date":"1396/07/24 11:50","price":166129},{"date":"1396/07/24 12:00","price":166067},{"date":"1396/07/24 12:10","price":166006},{"date":"1396/07/24 12:20","price":166037},{"date":"1396/07/24 12:25","price":166006},{"date":"1396/07/24 12:30","price":165913},{"date":"1396/07/24 12:40","price":165944},{"date":"1396/07/24 12:50","price":166006},{"date":"1396/07/24 13:00","price":165975},{"date":"1396/07/24 13:10","price":165944},{"date":"1396/07/24 13:25","price":165975},{"date":"1396/07/24 13:30","price":165913},{"date":"1396/07/24 13:35","price":165944},{"date":"1396/07/24 13:40","price":166006},{"date":"1396/07/24 13:45","price":165975},{"date":"1396/07/24 13:50","price":166006},{"date":"1396/07/24 13:55","price":166037},{"date":"1396/07/24 14:05","price":165975},{"date":"1396/07/24 14:10","price":166037},{"date":"1396/07/24 14:15","price":166006},{"date":"1396/07/24 14:20","price":166037},{"date":"1396/07/24 14:25","price":166098},{"date":"1396/07/24 14:30","price":166067},{"date":"1396/07/24 14:40","price":166098},{"date":"1396/07/24 14:45","price":166067},{"date":"1396/07/24 15:00","price":166037},{"date":"1396/07/24 15:05","price":166098},{"date":"1396/07/24 15:15","price":166006},{"date":"1396/07/24 15:20","price":166037},{"date":"1396/07/24 15:50","price":165975},{"date":"1396/07/24 16:10","price":166006},{"date":"1396/07/24 16:15","price":165975},{"date":"1396/07/24 16:25","price":165944},{"date":"1396/07/24 16:35","price":165975},{"date":"1396/07/24 16:45","price":166006},{"date":"1396/07/24 16:50","price":165975},{"date":"1396/07/24 17:00","price":165944},{"date":"1396/07/24 17:05","price":165913},{"date":"1396/07/24 17:10","price":165944},{"date":"1396/07/24 17:20","price":165913},{"date":"1396/07/24 17:45","price":165821},{"date":"1396/07/24 17:50","price":165760},{"date":"1396/07/24 17:55","price":165821},{"date":"1396/07/24 18:05","price":165852},{"date":"1396/07/24 18:10","price":165883},{"date":"1396/07/24 18:15","price":165852},{"date":"1396/07/24 18:25","price":165698},{"date":"1396/07/24 18:30","price":165760},{"date":"1396/07/24 18:40","price":165667},{"date":"1396/07/24 18:45","price":165698},{"date":"1396/07/24 18:50","price":165667},{"date":"1396/07/24 18:55","price":165729},{"date":"1396/07/24 19:05","price":165698},{"date":"1396/07/24 19:20","price":165667},{"date":"1396/07/24 19:25","price":165636},{"date":"1396/07/24 19:35","price":165698},{"date":"1396/07/24 19:40","price":165636},{"date":"1396/07/24 19:45","price":165698},{"date":"1396/07/24 20:00","price":165729},{"date":"1396/07/24 20:05","price":165698},{"date":"1396/07/24 20:10","price":165760},{"date":"1396/07/24 20:15","price":165729},{"date":"1396/07/24 20:25","price":165760},{"date":"1396/07/24 20:35","price":165729},{"date":"1396/07/24 20:40","price":165698},{"date":"1396/07/24 20:45","price":165636},{"date":"1396/07/24 20:50","price":165575},{"date":"1396/07/24 20:55","price":165482},{"date":"1396/07/24 21:05","price":165421},{"date":"1396/07/24 21:10","price":165390},{"date":"1396/07/24 21:15","price":165452},{"date":"1396/07/24 21:20","price":165359},{"date":"1396/07/24 21:25","price":165390},{"date":"1396/07/24 21:30","price":165482}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398