پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
124021
بیشترین: 
124667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 24 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 24 مهر 1396 , 124113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:05","price":124413},{"date":"1396/07/24 11:10","price":124667},{"date":"1396/07/24 11:20","price":124598},{"date":"1396/07/24 11:30","price":124552},{"date":"1396/07/24 11:35","price":124575},{"date":"1396/07/24 11:40","price":124598},{"date":"1396/07/24 11:45","price":124644},{"date":"1396/07/24 11:50","price":124598},{"date":"1396/07/24 12:00","price":124552},{"date":"1396/07/24 12:10","price":124505},{"date":"1396/07/24 12:20","price":124529},{"date":"1396/07/24 12:25","price":124505},{"date":"1396/07/24 12:30","price":124436},{"date":"1396/07/24 12:40","price":124459},{"date":"1396/07/24 12:50","price":124505},{"date":"1396/07/24 13:00","price":124482},{"date":"1396/07/24 13:10","price":124459},{"date":"1396/07/24 13:25","price":124482},{"date":"1396/07/24 13:30","price":124436},{"date":"1396/07/24 13:35","price":124459},{"date":"1396/07/24 13:40","price":124505},{"date":"1396/07/24 13:45","price":124482},{"date":"1396/07/24 13:50","price":124505},{"date":"1396/07/24 13:55","price":124529},{"date":"1396/07/24 14:05","price":124482},{"date":"1396/07/24 14:10","price":124529},{"date":"1396/07/24 14:15","price":124505},{"date":"1396/07/24 14:20","price":124529},{"date":"1396/07/24 14:25","price":124575},{"date":"1396/07/24 14:30","price":124552},{"date":"1396/07/24 14:40","price":124575},{"date":"1396/07/24 14:45","price":124552},{"date":"1396/07/24 15:00","price":124529},{"date":"1396/07/24 15:05","price":124575},{"date":"1396/07/24 15:15","price":124505},{"date":"1396/07/24 15:20","price":124529},{"date":"1396/07/24 15:50","price":124482},{"date":"1396/07/24 16:10","price":124505},{"date":"1396/07/24 16:15","price":124482},{"date":"1396/07/24 16:25","price":124459},{"date":"1396/07/24 16:35","price":124482},{"date":"1396/07/24 16:45","price":124505},{"date":"1396/07/24 16:50","price":124482},{"date":"1396/07/24 17:00","price":124459},{"date":"1396/07/24 17:05","price":124436},{"date":"1396/07/24 17:10","price":124459},{"date":"1396/07/24 17:20","price":124436},{"date":"1396/07/24 17:45","price":124367},{"date":"1396/07/24 17:50","price":124321},{"date":"1396/07/24 17:55","price":124367},{"date":"1396/07/24 18:05","price":124390},{"date":"1396/07/24 18:10","price":124413},{"date":"1396/07/24 18:15","price":124390},{"date":"1396/07/24 18:25","price":124275},{"date":"1396/07/24 18:30","price":124321},{"date":"1396/07/24 18:40","price":124251},{"date":"1396/07/24 18:45","price":124275},{"date":"1396/07/24 18:50","price":124251},{"date":"1396/07/24 18:55","price":124298},{"date":"1396/07/24 19:05","price":124275},{"date":"1396/07/24 19:20","price":124251},{"date":"1396/07/24 19:25","price":124228},{"date":"1396/07/24 19:35","price":124275},{"date":"1396/07/24 19:40","price":124228},{"date":"1396/07/24 19:45","price":124275},{"date":"1396/07/24 20:00","price":124298},{"date":"1396/07/24 20:05","price":124275},{"date":"1396/07/24 20:10","price":124321},{"date":"1396/07/24 20:15","price":124298},{"date":"1396/07/24 20:25","price":124321},{"date":"1396/07/24 20:35","price":124298},{"date":"1396/07/24 20:40","price":124275},{"date":"1396/07/24 20:45","price":124228},{"date":"1396/07/24 20:50","price":124182},{"date":"1396/07/24 20:55","price":124113},{"date":"1396/07/24 21:05","price":124067},{"date":"1396/07/24 21:10","price":124044},{"date":"1396/07/24 21:15","price":124090},{"date":"1396/07/24 21:20","price":124021},{"date":"1396/07/24 21:25","price":124044},{"date":"1396/07/24 21:30","price":124113}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398