پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
537300
بیشترین: 
540100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا امروز 24 مهر 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 24 مهر 1396 , 537700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 10:05","price":539000},{"date":"1396/07/24 11:10","price":540100},{"date":"1396/07/24 11:18","price":539600},{"date":"1396/07/24 11:20","price":539800},{"date":"1396/07/24 11:30","price":539600},{"date":"1396/07/24 11:35","price":539700},{"date":"1396/07/24 11:36","price":539800},{"date":"1396/07/24 11:42","price":540000},{"date":"1396/07/24 11:48","price":539900},{"date":"1396/07/24 11:50","price":539800},{"date":"1396/07/24 12:00","price":539600},{"date":"1396/07/24 12:06","price":539400},{"date":"1396/07/24 12:18","price":539500},{"date":"1396/07/24 12:24","price":539400},{"date":"1396/07/24 12:30","price":539100},{"date":"1396/07/24 12:36","price":539300},{"date":"1396/07/24 12:40","price":539200},{"date":"1396/07/24 12:48","price":539400},{"date":"1396/07/24 12:54","price":539300},{"date":"1396/07/24 12:55","price":539400},{"date":"1396/07/24 13:00","price":539300},{"date":"1396/07/24 13:10","price":539200},{"date":"1396/07/24 13:24","price":539300},{"date":"1396/07/24 13:30","price":539100},{"date":"1396/07/24 13:35","price":539200},{"date":"1396/07/24 13:36","price":539400},{"date":"1396/07/24 13:42","price":539300},{"date":"1396/07/24 13:48","price":539500},{"date":"1396/07/24 13:50","price":539400},{"date":"1396/07/24 13:55","price":539500},{"date":"1396/07/24 14:05","price":539300},{"date":"1396/07/24 14:06","price":539500},{"date":"1396/07/24 14:12","price":539400},{"date":"1396/07/24 14:18","price":539200},{"date":"1396/07/24 14:20","price":539500},{"date":"1396/07/24 14:25","price":539700},{"date":"1396/07/24 14:30","price":539600},{"date":"1396/07/24 14:40","price":539700},{"date":"1396/07/24 14:45","price":539600},{"date":"1396/07/24 15:00","price":539500},{"date":"1396/07/24 15:00","price":539500},{"date":"1396/07/24 15:05","price":539700},{"date":"1396/07/24 15:15","price":539400},{"date":"1396/07/24 15:20","price":539500},{"date":"1396/07/24 15:48","price":539400},{"date":"1396/07/24 15:50","price":539300},{"date":"1396/07/24 16:10","price":539400},{"date":"1396/07/24 16:15","price":539300},{"date":"1396/07/24 16:25","price":539200},{"date":"1396/07/24 16:35","price":539300},{"date":"1396/07/24 16:42","price":539500},{"date":"1396/07/24 16:45","price":539400},{"date":"1396/07/24 16:50","price":539300},{"date":"1396/07/24 17:00","price":539200},{"date":"1396/07/24 17:05","price":539100},{"date":"1396/07/24 17:10","price":539200},{"date":"1396/07/24 17:20","price":539100},{"date":"1396/07/24 17:42","price":538800},{"date":"1396/07/24 17:50","price":538600},{"date":"1396/07/24 17:55","price":538800},{"date":"1396/07/24 18:05","price":538900},{"date":"1396/07/24 18:10","price":539000},{"date":"1396/07/24 18:15","price":538900},{"date":"1396/07/24 18:24","price":538700},{"date":"1396/07/24 18:25","price":538400},{"date":"1396/07/24 18:30","price":538600},{"date":"1396/07/24 18:36","price":538400},{"date":"1396/07/24 18:40","price":538300},{"date":"1396/07/24 18:45","price":538400},{"date":"1396/07/24 18:48","price":538500},{"date":"1396/07/24 18:50","price":538300},{"date":"1396/07/24 18:55","price":538500},{"date":"1396/07/24 19:05","price":538400},{"date":"1396/07/24 19:20","price":538300},{"date":"1396/07/24 19:25","price":538200},{"date":"1396/07/24 19:35","price":538400},{"date":"1396/07/24 19:40","price":538200},{"date":"1396/07/24 19:45","price":538400},{"date":"1396/07/24 20:00","price":538500},{"date":"1396/07/24 20:05","price":538400},{"date":"1396/07/24 20:10","price":538600},{"date":"1396/07/24 20:15","price":538500},{"date":"1396/07/24 20:25","price":538600},{"date":"1396/07/24 20:35","price":538500},{"date":"1396/07/24 20:40","price":538400},{"date":"1396/07/24 20:45","price":538200},{"date":"1396/07/24 20:50","price":538000},{"date":"1396/07/24 20:55","price":537700},{"date":"1396/07/24 21:05","price":537500},{"date":"1396/07/24 21:10","price":537400},{"date":"1396/07/24 21:15","price":537600},{"date":"1396/07/24 21:20","price":537300},{"date":"1396/07/24 21:25","price":537400},{"date":"1396/07/24 21:30","price":537700}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398