کمترین: 
711.3
بیشترین: 
711.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 24 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 24 مهر 1396 , 711.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":711.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398