کمترین: 
810.7
بیشترین: 
810.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی مورخ 24 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 مهر 1396 , 810.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":810.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398