قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
438.1
بیشترین: 
438.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 24 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 مهر 1396 , 438.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":438.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397