قیمت دلار سنگاپور مورخ 24 مهر 1396

کمترین: 
2531.7
بیشترین: 
2531.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور مورخ 24 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 مهر 1396 , 2531.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":2531.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397