کمترین: 
9067.9
بیشترین: 
9067.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 24 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 مهر 1396 , 9067.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":9067.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398