کمترین: 
927.7
بیشترین: 
927.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 24 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 24 مهر 1396 , 927.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":927.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398