کمترین: 
912.1
بیشترین: 
912.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان مورخ 24 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 مهر 1396 , 912.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":912.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398