کمترین: 
433.2
بیشترین: 
433.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 24 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 مهر 1396 , 433.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":433.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398