کمترین: 
542.6
بیشترین: 
542.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 24 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 مهر 1396 , 542.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":542.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1398