کمترین: 
3506.6
بیشترین: 
3506.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 24 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 مهر 1396 , 3506.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":3506.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398