کمترین: 
2740.4
بیشترین: 
2740.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 24 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 مهر 1396 , 2740.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":2740.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398