کمترین: 
3056
بیشترین: 
3056
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 24 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 مهر 1396 , 3056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":3056}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398