کمترین: 
519.7
بیشترین: 
519.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 24 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 مهر 1396 , 519.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":519.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398