کمترین: 
939.3
بیشترین: 
939.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 24 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 مهر 1396 , 939.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":939.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398