کمترین: 
931.2
بیشترین: 
931.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 24 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 24 مهر 1396 , 931.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":931.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399