کمترین: 
3420.9
بیشترین: 
3420.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 24 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 مهر 1396 , 3420.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/24 09:10","price":3420.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398