کمترین: 
1315000
بیشترین: 
1315000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 23 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 23 مهر 1396 , 1315000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 14:36","price":1315000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398