قیمت رینگیت مالزی مورخ 23 مهر 1396

کمترین: 
990
بیشترین: 
990
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی مورخ 23 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 مهر 1396 , 990 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 13:00","price":990}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1397