کمترین: 
1114
بیشترین: 
1115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 23 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 مهر 1396 , 1114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 12:30","price":1115},{"date":"1396/07/23 12:40","price":1114},{"date":"1396/07/23 13:00","price":1115},{"date":"1396/07/23 13:30","price":1114}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398