قیمت دینار بحرین مورخ 23 مهر 1396

کمترین: 
10600
بیشترین: 
10625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین مورخ 23 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 مهر 1396 , 10625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 12:20","price":10600},{"date":"1396/07/23 13:10","price":10625}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397