کمترین: 
10500
بیشترین: 
10500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 23 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 مهر 1396 , 10500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 12:20","price":10500}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398