کمترین: 
1060
بیشترین: 
1063
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 23 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 مهر 1396 , 1063 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 12:20","price":1060},{"date":"1396/07/23 13:10","price":1063}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398