کمترین: 
13250
بیشترین: 
13275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 23 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 مهر 1396 , 13275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 12:20","price":13250},{"date":"1396/07/23 13:10","price":13275}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399