قیمت سکه بهار آزادی مورخ 23 مهر 1396

کمترین: 
1269000
بیشترین: 
1272000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی مورخ 23 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 مهر 1396 , 1272000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 11:54","price":1269000},{"date":"1396/07/23 12:00","price":1270000},{"date":"1396/07/23 16:30","price":1272000}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397