کمترین: 
1128
بیشترین: 
1129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 23 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 مهر 1396 , 1128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 11:10","price":1128},{"date":"1396/07/23 11:50","price":1129},{"date":"1396/07/23 14:30","price":1128}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398