کمترین: 
504
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 23 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 مهر 1396 , 504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":504},{"date":"1396/07/23 13:10","price":505},{"date":"1396/07/23 14:50","price":504}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398