کمترین: 
635
بیشترین: 
638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 23 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 مهر 1396 , 638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":635},{"date":"1396/07/23 14:50","price":638}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398