کمترین: 
492
بیشترین: 
493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 23 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 مهر 1396 , 493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":493},{"date":"1396/07/23 12:20","price":492},{"date":"1396/07/23 12:30","price":493}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399