کمترین: 
4168
بیشترین: 
4173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 مهر 1396 , 4173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":4173},{"date":"1396/07/23 11:10","price":4172},{"date":"1396/07/23 11:50","price":4168},{"date":"1396/07/23 12:20","price":4172},{"date":"1396/07/23 13:30","price":4173}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398