کمترین: 
3270
بیشترین: 
3283
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 23 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 23 مهر 1396 , 3280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":3271},{"date":"1396/07/23 10:30","price":3270},{"date":"1396/07/23 11:50","price":3271},{"date":"1396/07/23 12:40","price":3274},{"date":"1396/07/23 13:00","price":3278},{"date":"1396/07/23 13:10","price":3281},{"date":"1396/07/23 13:30","price":3283},{"date":"1396/07/23 13:40","price":3279},{"date":"1396/07/23 14:50","price":3280}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398