کمترین: 
3297
بیشترین: 
3306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 23 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 مهر 1396 , 3304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":3304},{"date":"1396/07/23 11:30","price":3303},{"date":"1396/07/23 11:50","price":3301},{"date":"1396/07/23 12:00","price":3297},{"date":"1396/07/23 12:30","price":3300},{"date":"1396/07/23 13:00","price":3305},{"date":"1396/07/23 13:10","price":3306},{"date":"1396/07/23 13:40","price":3305},{"date":"1396/07/23 14:00","price":3304}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398