کمترین: 
5338
بیشترین: 
5348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 23 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 مهر 1396 , 5345 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/23 10:10","price":5343},{"date":"1396/07/23 11:10","price":5342},{"date":"1396/07/23 11:50","price":5341},{"date":"1396/07/23 12:00","price":5338},{"date":"1396/07/23 12:40","price":5340},{"date":"1396/07/23 13:00","price":5345},{"date":"1396/07/23 14:50","price":5348},{"date":"1396/07/23 15:30","price":5345}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398