کمترین: 
1311000
بیشترین: 
1311000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 22 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 1311000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 14:30","price":1311000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398