کمترین: 
4180
بیشترین: 
4187
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 مهر 1396 , 4180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:40","price":4187},{"date":"1396/07/22 12:50","price":4183},{"date":"1396/07/22 13:50","price":4180}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398