کمترین: 
1114
بیشترین: 
1119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 22 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 مهر 1396 , 1114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:40","price":1119},{"date":"1396/07/22 13:50","price":1117},{"date":"1396/07/22 14:30","price":1116},{"date":"1396/07/22 16:00","price":1114}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399