کمترین: 
252000
بیشترین: 
252000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 22 مهر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 22 مهر 1396 , 252000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:18","price":252000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398