کمترین: 
383000
بیشترین: 
384000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 22 مهر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 22 مهر 1396 , 383000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/22 12:18","price":384000},{"date":"1396/07/22 16:00","price":383000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398